Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Zawód poszukiwany w Europie! More »

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie! More »

 

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie dziękowali nauczycielom za trud, jaki wkładają w ich edukację i wychowanie.

Obchody Dnia Nauczyciela rozpoczęło uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły uczniom klas pierwszych oraz ślubowanie nowego pocztu sztandarowego.

Tego dnia pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi. Złożyli uroczyste ślubowanie wobec Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów klas starszych.

Uroczystość została uświetniona programem artystycznym przygotowanym przez Panią M. Wachowską oraz panią  A. Bojczuk. Akademię zakończyły wystąpienia uczniów, którzy brali udział w projekcie Erasmus +. Członkowie pierwszej grupy opowiadali o wrażeniach z pobytu w Hiszpanii i o nowych umiejętnościach, które zdobyli w czasie praktyk.

Obchody Święta Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

15 października 2018 r. (poniedziałek) będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej.
Zapraszamy wszystkich na godz. 9.00 do świetlicy szkolnej na program artystyczny oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.
W uroczystości biorą udział uczniowie klas pierwszych i 3-osobowe delegacje pozostałych klas.

REGULAMIN KONKURSU „EKSTRA KLASA ZSBT”

Zapraszamy wszystkie klasy Technikum i Szkoły Branżowej do udziału w całorocznym konkursie „EKSTRA KLASA ZSBT”.

Poniżej zamieszczam regulamin konkursu. Będzie on również zamieszczony na tablicy SU na 1 piętrze.

REGULAMIN KONKURSU „EKSTRA KLASA ZSBT”
ROK SZKOLNY 2018/2019
1. Celem konkursu „EKSTRA KLASA” jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między wszystkimi klasami dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: udział w akcjach charytatywnych, galowy ubiór podczas uroczystości szkolnych, organizacja imprez, apeli szkolnych, udział w konkursach itd..
„Współzawodnictwa”, którego celem jest nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba).
2. Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd będą wymagały wspólnego wysiłku całej grupy, inne wkładu poszczególnych uczniów.
3. Klasy, które na końcu roku szkolnego zgromadzą największa ilość punktów wygrywają „rywalizację” otrzymają prawo do tytułu „EKSTRA KLASA ZSBT” przez następny rok szkolny oraz w nagrodę wyjście klasowe z wychowawcą, np. do kina czy na kręgle finansowane z środków Rady Rodziców i firm partnerskich.
4. Konkurs rozpoczyna się 15.10.2018 r., a kończy 14.06.2019 r.
5. Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Obszary współzawodnictwa, w których klasy będą mogły otrzymywać punkty:

PREZENTOWANIE SZKOŁY NA ZEWNĄTRZ
(udział w konkursach i zawodach)
➢ Konkursy: za udział w konkursie przedmiotowym, zawodowym dana klasa uzyska 3 punkty, jeśli dany uczeń osiągnie znaczące miejsce w danym konkursie dodatkowo klasa uzyska 10 punktów.
➢ Udział w zawodach sportowych: za prezentowanie szkoły w zawodach sportowych klasa uzyska 4 punkty.
➢ Inne konkursy: od czasu do czasu Samorząd zarządzi niespodziewane i zabawne konkurencje (więcej szczegółów w późniejszym czasie) – 3 punkty

UDZIAŁ W PROMOCJI SZKOŁY
➢ Udział w akcjach promocyjnych, np. wyjścia do szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych, udział w Mini Targach, Targach Edukacyjnych.
3 punkty dla klasy, której uczniowie zaangażują się w powyższe działania.

UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY
➢ W ciągu roku szkolnego uczniowie, którzy czynnie będą działać w życiu Szkoły zdobędą dodatkowe 3 punkty na rzecz klasy (np. udział w organizacji akademii i uroczystości szkolnych)
➢ Udział w uroczystościach szkolnych w stroju galowym (np. Dzień Nauczyciela, Święto 11 listopada, wigilia klasowa, Dzień Patrona Szkoły, Zakończenie Roku Szkolnego). 3 punkty dla klasy, której przeważająca część uczniów będzie w stroju galowym.

WOLONTARIAT, DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
➢ Każdy uczeń, który czynnie udziela się w akcjach charytatywnych w naszej Szkole lub poza nią wypracowuje dla klasy 3 punkty (w danym miesiącu), np. Mikołajkowy Bal dla Dzieci z Domu Dziecka, Akcja „Biedronka”
➢ Zbieranie korków na rzecz dzieci niepełnosprawnych – worek korków 10 punktów na rzecz klasy. Korki składamy u opiekuna SU.

Konkurencje w ramach konkursu „EKSTRA KLASA ZSBT”, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie.
O każdorazowej zmianie SU będzie niezwłocznie informować klasy.

Zapraszam do zmagań o zaszczytny tytuł „EKSTRA KLASA ZSBT” i nagrodę – wyjście klasowe finansowane z środków Rady Rodziców i firm partnerskich.

Opiekun SU
Ewelina Żak

Informacja o konkursie „Jestem Liderką”

18 września ruszyła pierwsza edycja konkursu „Jestem liderką”. Celem programu „Jestem liderką” jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice szkół z całej Polski, w wieku 16-19 lat, zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.

O zakwalifikowaniu się do programu zadecyduje wynik zadania konkursowego, które polega na przygotowaniu krótkiego eseju pod tytułem: „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy ” oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który jest niezbędnym załącznikiem do pracy pisemnej.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach konkursowych: (1) Działalność Społeczna, (2) Biznes (3) Nowe Technologie (4) Kultura i Media.

Kapituła składająca się z przedstawicieli Organizacji Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia najlepszych prac i zaprosi ich autorki do programu „Jestem Liderką”.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi towarzyszącymi dokumentami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do 20 grudnia 2018 r.

Lista Finalistek zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych m.in. http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland .

Dwadzieścia finalistek konkursu zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w Warszawie. Uczestniczki wezmą udział w szkoleniu z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron, a także zostaną objęte wsparciem mentoringowym.

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/mlode-liderki-na-start-rusza-konkurs-dla-ambitnych-mlodych-dziewczyn-jestem-liderka,273942.html

Z poważaniem,

Vital Voices

Bieg sztafetowy w Lesie Łagiewnickim

W dniu 9 października 2018 roku nasza Szkoła wzięła udział w zawodach sportowych – biegu sztafetowym 8 x 1500 m. Rywalizacja odbywała się w Lesie Łagiewnickim.
Naszą Szkołę reprezentowali:
– Filip Bielewski
– Dawid Borkowski
– Kamil Cymerman
– Marcin Duk
– Błażej Jacewicz
– Tadeusz Jasiński
– Sebastian Macikowski
– Maciej Modliński
– Jan Molenda
– Łukasz Mirowski
– Jakub Zieliński

Pomimo wytężonych starań i walki ponad siły, naszym zawodnikom nie udało się zdobyć znaczącego miejsca.
Dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły .