Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Zawód poszukiwany w Europie! More »

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie! More »

 

Terminy egzaminów poprawkowych

Dla osób, które jeszcze nie zakończyły pełnym sukcesem roku szkolnego 2016/2017 podajemy informację o terminach egzaminów poprawkowych, jakie się odbędą pod koniec sierpnia:

28 sierpnia (poniedziałek)
godzina 9:00
matematyka (uczniowie klas: 1aT, 1bT, 3aT, 4aT, 4bT)

29 sierpnia (wtorek)
godzina 9:00
język polski (uczniowie klas: 1bT, 4aT, 4bT)
godzina 10:30 organizacja robót budowlanych oraz technologia (uczniowie klas: 1aT, 3aT, 1aZ)

Czekamy na wszystkich „maruderów” i życzymy im pomyślnego zdania egzaminów.

Terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna będzie pracowała:
3 lipca 2017 r.: 10:00-15:30
4-7 lipca 2017 r.: 8:30-15:30
10 lipca 2017 r.: 8:30-13:00
Prosimy, aby pamiętać o oryginałach świadectw oraz wynikach badań lekarskich, potwierdzających możliwość kształcenia w wybranym zawodzie.

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w piątek, 23 czerwca 2017 r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.
Po tym spotkaniu społeczności szkolnej rozpoczną się tak długo wyczekiwane…wakacje 😉

Skrócone lekcje 21.06.2017 r.

W związku z planowanym 21.06.2017 r. na 14.00 plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej od 5 godz. lekcyjnej zajęcia będą skrócone:

5 lekcja: 12.00 – 12.25;
6 lekcja: 12.30 – 12.55;
7 lekcja: 13.00 – 13.25;
8 lekcja: 13.30 – 13.55.

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ANNA ZALEWSKA

Warszawa, 12 czerwca 2017 roku

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.

Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Takie zajęcia mogą przybrać dowolną formę, zarówno prezentacji filmu, jak i wizyty w szkole funkcjonariusza służb mundurowych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji zadeklarowali pełną gotowość do współpracy
i wsparcia w zakresie organizacji tego typu spotkań. Do współpracy i bezpośrednich kontaktów wyznaczeni zostali dzielnicowi właściwi miejscowo dla lokalizacji placówki oświatowej, którzy w najbliższym czasie nawiążą z Państwem kontakt.

Najważniejsza jest rozmowa z uczniami i zwrócenie uwagi na zagrożenia, które mogą ich spotkać.

Trzeba uwrażliwić rodziców w kwestii decyzji dotyczącej formy wypoczynku swoich dzieci. Muszą oni bezwzględnie sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie przypominam, że wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci
i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Będę wdzięczna za udostępnienie tej broszury dzieciom, rodzicom i opiekunom. Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.
Warto pamiętać także o:

  • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
  • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
    (Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak),

  • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
    o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

  • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
  • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Życzę, aby okres letniego wypoczynku pozwolił na zebranie sił potrzebnych do dalszej nauki i pracy w nowym roku szkolnym. Udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej