Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Zawód poszukiwany w Europie! More »

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie! More »

 

Terminy egzaminów poprawkowych

Przypominamy terminy egzaminów poprawkowych:

25 sierpnia (czwartek)

Matematyka
godzina 8:30 – klasa 1aT, 2aT, 2bT, 1bZ, 3aZ, 3bZ
godzina 12:30 – klasa 3bT, 4aT, 4cT

26 sierpnia (piątek)

Język polski
godzina 9:00 – klasa 2aT, 3bT, 4aT

Informatyka
godzina 10:30 – klasa 1bZ

List do Maturzystów

Pismo

Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.18

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.18– WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH.
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: zsp15@zsp15.ldi.pl

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele
Czas trwania kursu – 618 godzin (dwa semestry).
 Adresaci kursu: osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia.

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy
– świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej/zawodowej lub szkoły średniej,
– dwa zdjęcie legitymacyjne,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w wybranym  zawodzie (skierowanie wydaje pracownik sekretariatu w dniu zapisu do szkoły).

Nauczane przedmioty

 • Technologia wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych – 65godz.
 • Technologia wykonywania murowych konstrukcji budowlanych – 50godz.
 • Technologia wykonywania tynków – 50godz.
 • Technologia wykonywania remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji  budowlanych – 63godz.
 • Pracownia wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych – 20godz.
 • Pracownia wykonywania murowych konstrukcji budowlanych – 60godz.
 • Pracownia wykonywania tynków – 60godz.
 • Pracownia wykonywania remontów – 20godz.
 • Budownictwo ogólne – 150godz.
 • Pracownia dokumentacji  technicznej – 60godz.
 • PDG Prowadzenie działalności gospodarczej – 10godz.
 • JOZ – Język obcy zawodowy – 10godz.

Zapisz się już dziś!

Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.30

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 – SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: zsp15@zsp15.ldi.pl

Program obejmuje:

195 godzin w I półroczu 2016 roku:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy              – 20 godzin
 2. Podstawy działalności gospodarczej       – 20 godzin
 3. Podstawy komunikacji społecznej           – 20 godzin
 4. Język obcy zawodowy – język angielski   – 20 godzin
 5. Organizacja pracy zespołu                      – 20 godzin
 6. Budownictwo ogólne                               – 45 godzin
 7. Dokumentacja techniczna                       – 50 godzin

155 godzin w II półroczu 2017 roku

 1. Sporządzanie kosztorysów                         – 50 godzin
 2. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 20 godzin
 3. Budownictwo ogólne                                   – 45 godzin
 4. Pracownia budownictwa ogólnego              – 40 godzin

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – soboty i niedziele przez dwa semestry.

Dokumenty konieczne do rozpoczęcia kursu:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • Kwestionariusz osobowy

Serdecznie zapraszamy!

Oferta Szkoły – bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy B.09

Informujemy, iż od września 2016 r. będzie organizowany przez naszą Szkołę BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.09 – WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I REMONTEM INSTALACJI SANITARNYCH
Kontakt i zapisy: Tel. / fax (42) 678-19-20; (42) 678-57-22, email: zsp15@zsp15.ldi.pl

Program obejmuje:

 1. Język obcy zawodowy                                              15 godzin
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej                   10 godzin
 3. Podstawy budownictwa ogólnego                            15 godzin
 4. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych      80 godzin
 5. Podstawy technologii sanitarnych                          102 godziny
 6. Technologia wykonywania instalacji sanitarnych    120 godzin
 7. Pracownia wykonywania instalacji sanitarnych       100 godzin

                                         Razem 442 godziny

Dokumenty konieczne do rozpoczęcia kursu

(osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie wykształcenia)

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej/średniej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do kontynuowania nauki w wybranym zawodzie

Serdecznie zapraszamy!