Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury

Zawód poszukiwany w Europie! More »

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

Zawód poszukiwany w Europie! More »

 

Akcja honorowego krwiodawstwa – 24 stycznia 2018 r. w godzinach 9:00-12:00

Przypominamy o zaplanowanej akcji honorowego oddawania krwi wśród młodzieży w dniu 24.01.2018 w godzinach 09.00-12.00.
Umieszczamy też link z utworzonym wydarzeniem na portalu społecznościowym FB z prośbą o rozpowszechnienie utworzonego wydarzenia wśród młodzieży.

Zainteresowane osoby prosimy o kliknięcie zakładki WEZMĘ UDZIAŁ.
https://www.facebook.com/events/179453606142222/

Studniówka 2018

Tegoroczny bal maturalny uczniowie klas czwartych rozpoczęli wspaniale zaaranżowanym polonezem w  Dworze Artusa. 13-go stycznia nasi maturzyści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za czteroletni trud włożony w kształtowanie ich osobowości i przygotowanie do egzaminów. Uczniowie, goście i nauczyciele świetnie się bawili. Studniówka zakończyła się o wschodzie słońca…

 

 

Drużynowe Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

W dniu 18.01.2018 r. (czwartek) reprezentacje naszej szkoły dziewcząt i chłopców będą uczestniczyć w Drużynowych Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym.

Naszą szkołę reprezentować będą:
Dziewczęta
1. Justyna Kmieć kl.4bT
2. Aleksandra Słoczyńska kl.3aT
3. Paulina Niźnikowska kl.3aT
Chłopcy
1. Krzysztof Krzymiński kl.3bZ
2. Jakub Piwowar kl.4aT
3. Mateusz Osiński kl.2bT

Opiekun drużyn dziewcząt i chłopców – M. Drab.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU Erasmus+

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Imię i nazwisko……………………………….

Klasa………………………………………..
 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

1 Ocena z zachowania:

 

(wzorowe: 6pkt., bardzo dobre: 5pkt., dobre: 4pkt., poniżej: 0pkt.)

 

2 Frekwencja na zajęciach:

 

(100-96%: 6pkt., 95-91%: 5pkt., 90-86%: 4pkt.,  85-81%: 3pkt.,80-76%: 2pkt., 75-71%: 1pkt., 70% i poniżej: 0pkt.)

 

3 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych i praktyk:

 

(6 – 6pkt., 5 – 5pkt., 4 – 4pkt., 3 – 3pkt., 2 – 2pkt., poniżej – 0pkt.)

 

4 Zaangażowanie w pracę na rzecz klasy lub szkoły:

 

(Tak – 2pkt., Nie – 0pkt.)

 

5 Średnia ocen z języków obcych:

 

(6 – 6pkt., 5 – 5pkt., 4 – 4pkt., 3 – 3pkt., 2 – 2pkt.,  poniżej – 0pkt.)

 

6 Suma wszystkich punktów:

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DOTYCZĄCY STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZSP NR 15 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DOTYCZĄCY STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA UCZNIÓW ZSP NR 15 W ŁODZI

AKCJA1 – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA DOFINANSOWANA

Z PROGRAMU ERASMUS +

 1. Grupę docelową stanowią dziewczęta i chłopcy z klas I-III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 uczący się w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik ochrony środowiska oraz klas ZSZ i BS o profilach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
 2. Uczestnictwo w rekrutacji zakłada zasadę równego dostępu do informacji o projekcie dla wszystkich kandydatów i odbywa się w drodze konkursu.
 3. Kryteria dotyczące doboru kandydatów do projektu znajdują się w informacji zawartej na stronie internetowej ZSP Nr 15, w gablotach informacyjnych i w dzienniku elektronicznym Librus.
 4. W ramach programu Erasmus + każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko
  w jednej mobilności.
 5. Jeśli rekrutacja za pierwszym razem nie powiedzie się, ponownie zostanie przeprowadzona akcja rekrutacyjna.
 6. W celu dokonania właściwego wyboru kandydatów powołana została Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:
  • Pani Dyrektor ZSP Nr15 – Elżbieta Kuskowska,
  • Koordynator projektu – Joanna Iskierka-Sabanty,
  • Nauczyciele językówobcych: Maria Wachowska i Michał Piotrowski,
  • Pani Pedagog – Monika Polaszczyk,
  • Nauczyciele zajęć praktycznych: Marian Kurzaj i Krzysztof
 7. Rekrutacja wstępna, na podstawie której zostaną wyłonieni kandydaci do wyjazdu na praktyki odbywa się u wychowawców.
 8. Następnie zostanie sporządzona lista rankingowa główna i rezerwowa dla dwóch grup według następujących priorytetów: kierunek kształcenia i uzyskana liczba punktów w karcie rekrutacyjnej (liczba miejsc przeznaczona na klasę nie jest decydująca w zakwalifikowaniu na wyjazd).
 9. Dla każdego kandydata zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 10. W razie konieczności nastąpi uzupełnienie listy głównej nazwiskami osób o najlepszych notowaniach z listy rezerwowej.
 11. Obie listy zostaną utworzone przez Komisję Rekrutacyjną, która kierować się będzie kryteriami doboru kandydatów zawartymi w informacji rekrutacyjnej.
 12. Na koniec zostanie sporządzony protokół potwierdzający wybór uczestników.
 13. Wstępna lista rankingowa ukaże się na stronie internetowej Szkoły, a następnie w dzienniku elektronicznym Librus i na tablicy informacyjnej znajdującej się przy sali nr 315.
 14. Ostateczne listy muszą uprawomocnić się przed rozpoczęciem mobilności.
 15. Wszelkie zmiany na liście uczestników mobilności będą wymagały uzasadnienia na piśmie.
 16. Procedura odwoławcza:

Odwołanie w formie pisemnej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie przysługiwało każdemu potencjalnemu kandydatowi w ciągu tygodnia od ukazania się listy rankingowej.

Komisja Rekrutacyjna                                                           Dyrektor ZSP Nr 15 w Łodzi